Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Ruimtelijke ordening

D66 wil inwoners van Wageningen maximaal betrekken bij plannen over hun leefomgeving met minder welstandsregels voor grote delen van Wageningen; Samen met alle Wageningers ruimte geven aan de realisatie van de klimaatsdoelstellingen, zodat er draagvlak kan ontstaan voor duurzame energie-projecten; Wijken groener maken; Wageningen een 'living lab' laten worden voor onderzoek naar mogelijkheden om met klimaatveranderingen om te gaan.

Dit kregen we voor elkaar:

Dankzij D66 is participatie van Wageningers bij de totstandkoming van nieuwe plannen en beleid tot norm geworden.
Het klimaatbeleid en beleid duurzaam bouwen zijn aangescherpt.
Er is op gemeentelijk niveau meer aandacht voor, groen, water en klimaatadaptatie.

Inspraak in ruimtelijke kwaliteit