Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Klimaat en groen

Wij willen een klimaatneutraal Wageningen in 2030, waar we nieuwe huizen zo veel mogelijk gasloos bouwen, bestaande huizen en gebouwen verduurzamen met subsidies en we vol inzetten op duurzame energie, waarbij we geen enkele duurzame energiebron op voorhand uitsluiten; een Wageningen dat een proeftuin wordt voor klimaatonderzoek aan de WUR; en een Wageningen dat de groenste stad is, met oog voor natuur, klimaat en landschap.

Dit kregen we voor elkaar:

Er is een nieuw klimaatbeleid opgesteld.
Het stadhuis Wageningen is op een duurzame manier verbouwd.
Verschillende panden van de gemeente Wageningen worden verduurzaamd.
Er is samen met meer dan 3500 Wageningers een groenbeleidsplan voor de bebouwde kom opgesteld.
Er zijn verschillende projecten gestart om Wageningen duurzamer te maken, waaronder 'Wageningen eet duurzaam'.

Aan de slag voor duurzame energie