Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Cultuur

D66 wil dat cultuur meer ruimte krijgt als verbindende kracht in de samenleving; dat er meer geïnvesteerd wordt in cultuur de komende 4 jaar en dat dit vooral ten goede komt aan cultuurdeelname door amateurbeoefenaars; dat er nieuwe vorm wordt gegeven aan cultuureducatie, die mogelijk aanknopingspunten biedt voor een broedplaats voor nieuw talent of een poppodium; dat het bevrijdingsfestival in Wageningen blijft en dat bewoners en vrijwilligers van Wageningen zich er betrokken bij blijven voelen.

Dit kregen wij voor elkaar:

Er is een onderzoek gestart naar een poppodium/cultuurcentrum in Wageningen als herbestemming van het oude postkantoor.
De bezuinigingen op de 4 en 5 mei evenmenten zijn van de baan.
Er is een menukaart voor buitenschoolse cultuureducatie opgesteld.

Cultuur verbindt iedereen