Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg – preventie en zelfstandigheid

Inzetten op preventie
Een gezonde leefstijl is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van het individu, maar armoede, stress en onwetendheid kunnen belangrijke barrières vormen. D66 wil deze weghalen door effectieve armoedebestrijding, voorlichting en het bespreekbaar maken van problemen om erger te voorkomen. Onder andere eenzaamheid tegengaan is een belangrijk punt voor D66. Of het nu gaat over onze ouderen, alleenstaanden of internationale studenten. Om deze reden is ook GGZ-expertise in de integrale zorgteams noodzakelijk. Vroegtijdige signalering en een integrale aanpak van problemen in één gezin voorkomen dat problemen opstapelen. Zo werkt D66 op vernieuwende wijze aan preventie.

Ouderen de kans geven zo lang mogelijk thuis te wonen
Meer sociale interactie tussen jong en oud leidt tot meer verdraagzaamheid en meer begrip, waardoor een beter leefklimaat ontstaat waarin inwoners elkaar ondersteunen. Wageningen wordt zo een stad met vitale wijken waar je langer zelfstandig en gezond oud kunt worden. Voor inwoners die dat niet zelf kunnen regelen of betalen, moeten adequate voorzieningen geboden worden om woningen aan te passen. Zo kunnen ouderen of mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Voor chronisch zieken, mensen die re-integreren en de groeiende groep ouderen is het belangrijk dat brede zorg en ondersteuning georganiseerd wordt in de buurt. D66 stimuleert innovaties en wil onder andere door middel van E-health de zorgbehoevenden meer regie geven over eigen gezondheid en behandeling. Ook voor ouderen die langer op zichzelf blijven wonen, kunnen deze middelen ondersteuning bieden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018