Steun ons en help Nederland vooruit

Wonen waar je wil wonen

Inbreidingslocaties als de Dreijen en Duivendaal geven vooralsnog voldoende ruimte en zullen voor de flexibiliteit in de markt en het woningbouwprogramma moeten zorgen. Hierbij wil D66 ook dat er rekening wordt gehouden met extra plaatsen voor statushouders. Het is maatschappelijk niet gewenst de opgave voor sociale woningbouw apart te programmeren. Uiteindelijk moeten mensen kunnen wonen waar ze graag willen wonen, zeker in onze regio. Als dit Wageningen is zal D66 zich hiervoor inzetten. Daarnaast ondersteunt D66 de woningtoewijzing van sociale huurwoningen in regionaal verband, maar wil geen vaste percentages voor sociale huur opleggen.

Helaas ontstaan er ook weleens problemen. Daar waar deze problemen ontstaan door schuldenlasten vindt D66 huisuitzettingen geen oplossing. Dit leidt tot grote persoonlijke en maatschappelijke schade. Door problematische woonsituaties proactief aan te pakken moeten huisuitzettingen worden voorkomen.

 

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018