Steun ons en help Nederland vooruit

Werk – aanpak armoede en schulden

Af van het wantrouwen tegen uitkeringsgerechtigden
Tegenwoordig staan er steeds meer verplichtingen tegenover het uitkeringsrecht. D66 wil daar iets aan doen door meer vertrouwen te geven en maatwerk aan te bieden. D66 Wageningen ondersteunt de principes die ten grondslag liggen aan het basisinkomen: gelijke kansen, vertrouwen en meer ruimte voor eigen keuzes en ondernemerschap. Het vertrouwensexperiment met de bijstand dat D66 Wageningen heeft geïnitieerd, levert nuttige ervaringen op die in combinatie met onderzoek leiden tot een effectievere armoedebestrijding, misschien wel een aanzet tot een landelijk ingevoerd basisinkomen.

Werk is een belangrijk element om mee te doen in de samenleving. D66 gaat ook hier uit van maatwerk en zoekt daar waar nodig samen met de inwoner naar een passende plek om werkervaring op te doen. Uitstroom naar betaald werk is goed, maar geen doel op zich. Vrijwilligerswerk kan voor mensen een zeer zinvolle plek zijn om mee te doen in onze samenleving. D66 gaat uit van vertrouwen in plaats van wantrouwen in het contact tussen gemeente, inwoners, zorgaanbieders en werkgevers. Daar hoort een andere manier van verantwoorden bij. Geen nadruk op cijfers, maar op ervaringen. Geen controle, maar wel elkaar kunnen aanspreken. D66 wil innovatie, frisse ideeën en ruimte om te kunnen experimenteren.

Een gerichte aanpak van armoede
Wageningen heeft de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd om armoede tegen te gaan. Dat was en is hard nodig. D66 besteedt dit geld liever aan gerichte armoedebestrijding in plaats van aan het woud van inkomensafhankelijke regelingen dat nu ontstaan is. Dit heeft de armoedefuik vergroot en leidt niet altijd tot het effectief besteden van het schaarse geld dat we als gemeente beschikbaar hebben. Dicht bij de inwoners maatwerk bieden is een effectievere weg, omdat ongelijke situaties niet in eenduidige regels te vangen zijn.

Problemen door schulden voorkomen en effectiever aanpakken
Schulden veroorzaken veel problemen voor mensen, gezinnen en hun omgeving. Door de geldstress maken mensen vaak ogenschijnlijk irrationele keuzes. Hierdoor komt men vaak in een negatieve spiraal terecht. Ook kinderen lijden hier vaak onder. Daarom vindt D66 dat er moet worden ingezet op echte aanpak van de problemen door snelle schuldverlichting én door snel preventief de helpende hand te bieden om erger te voorkomen.

Mark Giebels & Micha Snijder vertellen over onze standpunten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018