Steun ons en help Nederland vooruit

Wageningen meest groene stad

Volgens D66 draagt een groene stad bij aan het verbeteren van de stedelijke biodiversiteit en de kwaliteit van de stad als woonomgeving. Bij natuur wordt vaak aan het buitengebied gedacht, terwijl er juist in de stad ook interessante leefomgevingen zijn. In het buitengebied kan de gemeente zelf een positieve bijdrage leveren door ecologisch bermbeheer toe te passen op de wegbermen. Daarnaast wil D66 de verbinding tussen het buitengebied en de stad versterken, zodat er draagvlak ontstaat voor de ontwikkeling van stedelijke biodiversiteit en natuur en milieu een prominentere plek krijgen binnen de Wageningse samenleving. Om de maatschappelijke waarde van de natuur te vergroten kan de gemeente, met burgers en ondernemers zich inzetten voor gezond en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Dat kan ook betekenen dat de gemeente hiervoor zelf middelen vrijmaakt. D66 vertrouwt erop dat Wageningers de noodzaak van afvalscheiding zien.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018