Steun ons en help Nederland vooruit

Vestigingsklimaat

Naast de programma’s die in regioverband worden uitgevoerd, moet Wageningen volgens D66 ook zelf investeren in een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Dat kan door te investeren in een goede bereikbaarheid en door binnen de gemeente zaken sneller te regelen voor bedrijven. Daarnaast wil D66 bestaande werklocaties verbeteren, zodat deze voldoen aan de vraag van ondernemers. We stimuleren ook door te investeren in een fijne woon- en leefomgeving en culturele activiteiten. Kunst en cultuur zijn niet alleen leuk, maar kunnen ook een inspiratiebron zijn voor nieuwe ideeën of om ‘out-of-the-box’ te denken. In onze ogen zijn een goed kunst- en cultuuraanbod daarom onmisbaar voor een goed vestigings- en innovatieklimaat.

 

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018