Steun ons en help Nederland vooruit

Veilig verkeer

Ook als we ons verplaatsen raken we de veiligheid van onszelf en de overige mensen in het verkeer. De auto biedt veel gemak, maar heeft ook gevolgen voor onze veiligheid. D66 pleit voor meer autovrije en “auto-te-gast” straten, zodat fietsers en voetgangers veiliger van A naar B kunnen komen. D66 pleit voor extra aandacht voor mensen die minder mobiel zijn. Slechte bestrating is voor hen een bron van onveiligheid en kan hen beperken in hun bewegingsvrijheid. Wageningen kent enkele gevaarlijke kruispunten. D66 is voor het investeren in een veilige inrichting van deze kruispunten. Verder moeten straten en wegen zo worden ingericht, dat sluipverkeer en harder rijden dan de maximumsnelheid wordt ontmoedigd.

 

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018