Steun ons en help Nederland vooruit

Sociaal domein is in balans, met eigen reserve en investeringsagenda

De afgelopen jaren heeft de gemeente veel sociale taken vanuit het Rijk erbij gekregen, met fikse kortingen die ons ook financieel stevig hebben geraakt. D66 wil een sluitend financieel kader voor het sociaal domein, met oog voor mens en situatie. Hierin lopen de inkomsten en uitgaven met elkaar in de pas en is er voldoende ruimte om eventuele tegenvallers op te vangen. D66 beseft zich als geen ander dat de transformatie in het sociaal domein tijd en geld vraagt. Dit leidt volgens D66 tot financiële ruimte om via transformatie en maatwerk de zorg en ondersteuning aan bewoners te verbeteren. De komende jaren wil D66 deze lijn verder versterken en invullen.

 

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018