Steun ons en help Nederland vooruit

Samenwerking in de regio

Met de samenwerkende Regio FoodValley gemeenten (Ede, Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen) wordt hard gewerkt aan de economische ontwikkeling van de regio. Volgens D66 biedt FoodValley de kans om van de regio een groot economisch succes te maken. De gemeenten vullen elkaar aan. Zo realiseert Ede de komende jaren het World Food Center en een groot woningbouwprogramma en timmert Veenendaal aan de weg met haar ICT-campus.

Wageningen heeft een zeer sterke troef in handen met Wageningen Universiteit & Research en de kennis-intensieve bedrijvigheid daar omheen. D66 is trots op deze imagobepalende instelling binnen haar grenzen en wil de afgeleide toepassingen hiervan vergroten. D66 heeft daarom de afgelopen jaren vol ingezet op de ontwikkeling van een volwaardige Campus met studentenhuisvesting, detailhandel, horeca én ruimte voor startende bedrijven. Zo creëren we een kennis’ecosysteem’ waarin onderzoek en innovatie hand in hand gaan met ondernemerschap.

Vanuit de strategische agenda van regio FoodValley – waaraan ook ondernemers en onderwijsinstellingen hebben meegeschreven, zijn al veel programma’s opgezet die dat ecosysteem ook in de regio zullen versterken. Door de komende jaren de krachten binnen de regio te bundelen en gezamenlijk in te zetten op een sterke internationale profilering van FoodValley, trekken we meer bedrijven aan die zich in de regio willen vestigen. D66 wil er daarom voor zorgen dat Wageningen een goed vestigingsklimaat heeft voor met name kennisintensieve bedrijven.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018