Steun ons en help Nederland vooruit

Meer geld voor cultuur

De afgelopen jaren is er door de gemeente flink bezuinigd, ook op cultuur. De verwachting is dat de gemeente de komende jaren weer wat meer te besteden heeft. D66 wil daarom meer geld uitgeven aan cultuur en met name aan de actieve cultuurparticipatie van amateurbeoefenaars. We willen dit geld niet investeren in stenen, maar slim inzetten voor meer culturele activiteiten. Nieuwe initiatieven krijgen wat ons betreft meer ruimte, maar ook bestaande organisaties kunnen veel meer doen met meer subsidie. Daarnaast vindt D66 dat amateurgezelschappen, scholen, koren, bands en andere podiumkunstenaars laagdrempelig gebruik moeten kunnen maken van de Junushoff als de centrale plek voor alle vormen van podiumkunsten. Het potje waaruit de gemeente de zaalhuur van de Junushoff voor hen compenseert is al jaren veel te klein.

 

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018