Steun ons en help Nederland vooruit

Leefbaarheid

D66 wil dat Wageningen nu en in de toekomst een prettige plek blijft om te vertoeven. Het snijvlak waarop we ons bevinden, met de Uiterwaarden, het Binnenveld en de Veluwe is uniek en dient met respect te worden behandeld. Dit moet volgens D66 centraal staan. De ontwikkelingen hebben een belangrijke impact op onze directe leefomgeving. Het type woningbouw, de behoefte aan voorzieningen en de milieuopgaven zijn in hoge mate bepalend voor de levensloopbestendigheid van de wijk en de stad. Volgens D66 spelen ook de inpassing van water en groen hierin een rol. Naast water en groen dient ook de diversiteit aan woonvormen in de nieuwe plannen opgenomen te worden. Daar waar we moeten kiezen voor beton wil D66 dat er natuurcompensatie plaatsvindt.

Bouwen met respect voor onze cultuurhistorie dwingt ons om keuzes te maken. De geschiedenis heeft sporen achtergelaten in onze stad. D66 pleit ervoor dat we de historische structuur blijvend benadrukken. Daarom vindt D66 nieuwe hoogbouw, alleen in uitzonderlijke gevallen aanvaardbaar. D66 ziet mogelijkheden om Wageningen te laten groeien zonder het mooie en waardevolle buitengebied aan te tasten.

 

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018