Steun ons en help Nederland vooruit

Een veilige buurt

D66 zet in op het voorkomen van criminaliteit. Een veilige buurt is een buurt waar iedereen elkaar kent en naar elkaar omkijkt. De gemeente moet activiteiten die daaraan bijdragen faciliteren, zoals buurtfestivals, maar ook het door bewoners gezamenlijk onderhouden van groen en het netjes houden van de straten. D66 is zich bewust van de omvorming naar een landelijke politie, maar in de praktijk blijkt er ruimte te zijn om lokaal met hen in gesprek te gaan en D66 wil zich hiervoor hard maken. Inwoners moeten zoveel mogelijk worden betrokken bij het bepalen van prioriteiten in hun buurt en de politie moet zoveel mogelijk in contact blijven met de burger. Wijkagenten zijn en blijven hierin onmisbaar.

 

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018