Steun ons en help Nederland vooruit

Cultuur verbindt

In een kleurrijke stad als Wageningen, met veel verschillende bevolkingsgroepen met uiteenlopende culturele achtergronden kunnen culturele uitingen sterk verbinden. D66 vindt dat de gemeente de taak heeft voor een veilige omgeving te zorgen waarin iedereen zichzelf kan zijn. Tegelijk nodigt cultuur mensen uit met een open blik en oprechte interesse in elkaar, verschillen te overbruggen. Door samen iets moois te maken of samen iets bijzonders te beleven, komen mensen dichter tot elkaar.

D66 wil dit versterken door meer geld beschikbaar te stellen voor cultuur, culturele broedplaatsen te faciliteren, multifunctioneel gebruik van gebouwen en een betere afstemming tussen evenementen en culturele activiteiten.

 

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018