Steun ons en help Nederland vooruit

Burgers betrekken bij en ondersteunen met middelen

D66 wil de komende periode bewoners actief betrekken bij de financiële situatie van de gemeente, onder andere door samen met burgers de begroting op te stellen (burgerbegroting) en meer ruimte te creëren voor burgerinitiatieven in de stad. De energie in onze lokale samenleving kan verder benut worden door financiële middelen vrij te maken om initiatieven te begeleiden en co-financiering van de uitvoering.

 

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018