Steun ons en help Nederland vooruit

Burgerinitiatieven zoveel mogelijk de ruimte geven

Burgerintiatieven
D66 ziet dat Wageningers actief betrokken zijn met hun stad om een fijne, veilige en levendige omgeving te creëren. Wij juichen deze betrokkenheid toe en willen inwoners nog meer betrekken bij de stad. Initiatieven van inwoners, verenigingen en bedrijven moedigen we aan. De rol van de gemeente en het uitvoeringapparaat is om initiatieven mogelijk te maken. Samen met de initiatiefnemers wil D66 kijken waar de ruimte zit om van Wageningen een nog mooiere stad te maken.

Minder overbodige regels
D66 blijft zich onverminderd inzetten om onnodige regelgeving tegen te gaan. Een voorbeeld hiervan is onze Algemene Plaatselijke Verordening, waar D66 kritisch naar blijft kijken nu en in de toekomst.

 

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018