Steun ons en help Nederland vooruit

Binnenstad en detailhandel

Door toenemende onlineverkoop zal de detailhandel zich de komende jaren continu moeten aanpassen en vernieuwen. Er dreigt meer leegstand, wat niet goed is voor een levendige binnenstad. Met de opbrengsten uit de reclamebelasting zorgt de SOW voor activiteiten die klanten naar de binnenstad trekken. D66 ziet het succes daarvan, maar draagvlak onder winkeliers blijft voor ons essentieel. Cruciaal is ook dat pandeigenaren worden betrokken om leegstand tegen te gaan door huren mogelijk te verlagen, panden op te splitsen of tijdelijke verhuur toe te staan. Dat biedt ruimte aan vernieuwende (pop-up) winkelconcepten en initiatieven op het gebied van cultuur, kunst en educatie.

Om de uitstraling van de binnenstad te verbeteren, wil D66 investeren in de openbare ruimte en de cultuurhistorische waarde van de oude binnenstad. Zo kan het vestingkarakter worden versterkt door de stadsgracht weer open te maken en een wandelpad over de wallen aan te leggen. D66 wil ook meer sturen op de diversiteit van het winkelaanbod. Door flexibel te zijn met winkeltijden en het toestaan van gemengde concepten (horeca en winkel in één), kunnen winkeliers beter inspringen op de behoeften van hun klanten. D66 is voorstander van het verder verruimen van de sluitingstijden in de Wageningse horeca. Het past een studentenstad als Wageningen dat er voldoende gelegenheid is om uit te gaan. Door de huidige sluitingstijden verder te verruimen kan overlast worden voorkomen, omdat er een grotere spreiding is van het tijdstip waarop mensen naar huis gaan.

 

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018