Steun ons en help Nederland vooruit

Teun Fiers

Fractiesecretaris

“De Nederlandse overheid kent veel participatieprocessen, zo ook in Wageningen. Mogelijk worden het er nog meer bij toepassing van de omgevingswet. Dat is mooi, maar een participatieproces op zich geeft geen garantie tot echte inspraak. Transparantie en oprechte communicatie zijn essentieel om tot gedragen plannen te komen en politici goede keuzes te laten maken, en daarom ben ik daar scherp op.

De natuur en het klimaat hebben geen mond om mee te praten en geen stemrecht, maar uiteindelijk willen we wel in een groene en duurzame omgeving leven. Daarom vind ik het belangrijk dat we recht doen aan de natuurwetgeving en ons milieu zo min mogelijk belasten. Zo blijft Wageningen een mooie stad in een groene omgeving.”

Teun Fiers is bodemkundige en werkzaam als milieuadviseur. Hij is opgegroeid in Bladel, Noord-Brabant en woont sinds 2012 in Wageningen. In 2019 werd hij steunfractielid en fractiesecretaris. 

Portefeuilles
Democratische Vernieuwing; Klimaat; Buitengebied; Milieu

Meer van Teun Fiers