Steun ons en help Nederland vooruit

Micha Snijder

Raadslid

“Ik zie de participatiemaatschappij niet als een slecht excuus om te bezuinigen, maar als iets om na te streven. Het verdelen van schaarse middelen zal altijd conflicten opleveren. We moeten van de oude logica af dat de overheid alsmaar die conflicten sust door de regie te nemen. Nee, burgers moeten weer zeggenschap krijgen over zichzelf en hun omgeving. De afgelopen vier jaar heb ik mij als steunfractielid ingezet voor zorg- en participatiebeleid waarin niet beklemmende regels centraal staan, maar de hulpbehoevende en de hulpverlener. Ik zet mij in om de burger zo veel mogelijk aan te sporen om de eigen regie te nemen.”

Portefeuilles
Sociale zaken; Armoedebestrijding; Wonen

 

Meer van Micha Snijder