Steun ons en help Nederland vooruit

Laura Kaper

Raadslid, fractievoorzitter

Wageningen

“Wageningen staat momenteel op een kantelpunt in de tijd; er spelen in deze periode grote projecten die Wageningen tot een nog mooiere stad kunnen maken, maar het kan ook een festival van de gemiste kansen worden. Zo wordt er de Regionale Energie Strategie (RES) ontwikkeld, de warmtevisie in de stad, de omgevingsvisie in het buitengebied en de versterking van de Grebbedijk. Om de potentie van deze projecten te verzilveren, is het belangrijk dat we ze goed afstemmen op elkaar en op de wensen van de Wageningers.

Ik sta voor een politiek die er is voor de mensen. Zowel de politici als andere inwoners van Wageningen moeten eerlijk vertellen wat ze willen. Het kan lastig zijn voor mensen om hun heart-felt wensen op tafel te leggen, maar als we oprecht met elkaar praten, komen we verder. Daar kunnen gedragen acties uit komen, en daarmee komt de politiek tot zijn recht. Van politiek die er is voor de mensen krijg ik energie, en gaat mijn ideeën–motor aan.”

Laura Kaper is architect, en ze is initiatiefnemer van een start-up in de huisartsenzorg, DokterPlus. Ze woont al een langere tijd in Wageningen, en sinds 2006 is ze lid van de landelijke D66-afdeling zorg en welzijn. Sinds 2018 is Laura gemeenteraadslid. Ze zette zich onder andere in om een integrale visie op het buitengebied te ontwikkelen met alle inwoners. Met collega-raadsleden uit de regio Foodvalley heeft ze voor elkaar gekregen dat gemeenteraden meer inspraak kregen in de Regionale Energietransitie. Sinds 2019 is Laura ook voorzitter van de gemeenteraadsfractie van D66.

Portefeuilles
Bereikbaarheid; Economie; Buitengebied; Groen in de stad; Zorg

Bereikbaarheid, ruimtelijke ontwikkeling, klimaatbeleid

Meer van Laura Kaper