Steun ons en help Nederland vooruit

Na de verkiezingen van 2014 heb ik de fractie van D66 ondersteund, in september 2017 ben ik raadslid geworden. In de afgelopen raadsperiode heb ik geprobeerd zoveel mogelijk te leren van de huidige fractie. In de volgende periode wil ik het geleerde in de praktijk brengen, de ingezette koers vasthouden en waar nodig deze samen met de stad bijstellen. De komende jaren wil ik me inzetten voor een gedegen financieel beleid, waarin we de reserves proberen te versterken maar bovenal de gemeentelijke belastingen niet zomaar verhogen. Daarnaast zal ik me blijven inzetten op het gebied van sport, veiligheid en natuur.

 

Onderwijs, sport, veiligheid, financiën

Meer van Jan-Willem Lammers