Steun ons en help Nederland vooruit

ANBI-gegevens

De naam van de instelling
Stichting Ondersteuning Gemeenteraadsfractie Democraten 66

RSIN
8228.68.428
RSIN staat voor Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatie Nummer

Bankrekeningnummer
NL12 INGB 0004 7855 90 tnv Fractie D66 Wageningen

Post- of bezoekadres van de instelling
Penningmeester StOGDW
Hamelakkerlaan 18
6703 EJ Wageningen

Doelstelling ANBI
De stichting fungeert als kasgeldhouder voor de financiering van de activiteiten van de gemeenteraadsfractie D66 in Wageningen.

D66 stelt zich als sociaal-liberale partij ten doel een politiek te bedrijven waarin zij de mens centraal stelt: vrij, betrokken, gelijkwaardig en mondig en streeft naar een democratische, duurzame en open samenleving. Deze uitgangspunten worden nader omschreven in een door het congres vastgesteld programma houdende de uitgangspunten. In het bijzonder streeft de partij naar radicale democratisering van de samenleving en het politieke bestel. De in deze doelstelling vervatte grondgedachte wordt nader uitgewerkt in het politiek programma, dat ten grondslag ligt aan alle activiteiten van de partij en zijn fracties in de vertegenwoordigende lichamen.

Strategisch Plan D66 (2017-2021)

De hoofdlijnen van het beleidsplan van VMS (2020)


De geldmiddelen van de partij bestaan uit
Contributies , Donaties, schenkingen en overige baten.
Fondsenwerving gebeurt binnen de kaders van het door het landelijk bestuur vastgestelde giftenreglement.

Functie en namen van de bestuurders:
Voorzitter: K C J J van der Burgt
Secretaris P A Toxopeus
Penningmeester R L Janssen

Beloningsbeleid
D66 kent geen apart beloningsbeleid. Bestuurders ontvangen geen vergoeding van de partij behalve een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.
De stichting Fractie Wageningen heeft geen personeel in dienst; vrijwilligers kunnen een vergoeding krijgen conform de geldende wet- en regelgeving.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
D66 kent geen jaarverslag, onze resultaten worden gedeeld via onze website.

De financiële verantwoording is geïntegreerd in D66 middels de afdeling Gelderse Vallei .
De financiële verslagen zijn in te zien:
https://d66.nl/schenken/anbi-gegevens/

Laatst gewijzigd op 25 februari 2021