Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 november 2019

De APV: Wageningen heeft voorlopig nog vuurwerkzones

De APV (Algemene Plaatselijke Verordening) in Wageningen was aan herziening toe. De gemeente en politie miste enkele instrumenten om goed te functioneren en adequaat op te treden. De burgemeester stelde voor om de volgende dingen aan te kunnen pakken: – Bespieden van personen – Ondermijning – Woonoverlast…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 18 november 2019

Beoogd wethouder D66 Wageningen bekend

D66 Wageningen draagt Maud Hulshof voor als beoogd wethouder en kiest daarmee voor een vertrouwd gezicht. Wanneer de gemeenteraad instemt op 9 december 2019 met haar voordracht, gaat zij wethouder Dennis Gudden opvolgen. Maud Hulshof zal zich bezig gaan houden met de portefeuilles Financiën, Economie, Participatie (werk & inkomen) en Groen (natuur & landschap). …

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 18 oktober 2019

Kandidaat wethouder D66 Wageningen gezocht

Met het besluit tot het neerleggen van het wethouderschap door Dennis Gudden, staat de fractie van D66 in Wageningen voor de taak om op korte termijn een nieuwe wethouder voor benoeming voor te dragen aan de gemeenteraad. Het bestuur van de afdeling Gelderse Vallei heeft op 11 oktober 2019 in een instellingsbesluit een wethoudersadviescommissie aangesteld.…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 7 oktober 2019

Wethouder Dennis Gudden kondigt vertrek aan

Dennis Gudden heeft vandaag, 7 oktober 2019, het besluit genomen te stoppen als wethouder.  “In het voorjaar van 2019 heb ik in het college aangekondigd volgend jaar drie maanden met mijn gezin naar Nieuw-Zeeland te gaan. Het is in mijn ogen niet verantwoord om zonder vervanging afwezig te zijn. De gemeente Wageningen vraagt om continuïteit…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 4 oktober 2019

Update: een druk jaar voor de boeg

Het wordt een druk jaar. Een veelheid aan toekomstbepalende projecten staat voor dit politieke seizoen op de rol voor de stad; de Grebbedijk, de samenhangende visie buitengebied, de Regionale Energiestrategie (RES), de Warmtevisie, de Omgevingsvisie gebouwde omgeving & binnenstad en bereikbaarheid om er maar een greep uit te doen. Niet alleen zijn het veel projecten,…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 2 september 2019

D66-leden: denk mee over het landelijk manifest op 17 oktober!

Vooruitlopend op het volgende landelijk verkiezingsprogramma worden er discussieavonden georganiseerd, en één van deze avonden vindt plaats in Wageningen. Want vooruitstrevende plannen en ideeën maken we samen. Vooroplopen voor de toekomst Al sinds 1966 loopt D66 voorop. D66’ers komen telkens met vooruitstrevende plannen. We zijn niet bang om gevestigde ideeën en…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 15 juni 2019 vrijdag 7 juni 2019

Goede participatie bij gebiedsvisie Olympiahal

Democratische vernieuwing staat bij D66 hoog in het vaandel. We zijn telkens op zoek hoe we meer zeggenschap kunnen geven aan inwoners en gebruikers van de stad om hun eigen omgeving te beïnvloeden. In het coalitieakkoord is dit door ons en onze collega-coalitie-partijen ook als belangrijk punt van beleid ‘doorbraakdossier’ opgenomen. In het afgelopen jaar…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 5 juni 2019

Onze visie op de precariobelasting

D66 is voor een ruimhartige armoedebestrijding, uitgevoerd door de gemeente met zoveel mogelijk beleidsvrijheid. Omdat wij dichter bij de mensen staan dan Den Haag, omdat wij weten wat er speelt, omdat wij weten dat lokaal goedkoper is en effectiever. Op 3 juni 2019 werd de compensatie van de precariobelasting in de gemeenteraad behandeld. …

Bekijk nieuwsbericht
maandag 8 april 2019

D66 Wageningen zoekt een fractiemedewerker!

De raadsfractie van D66 Wageningen zoekt op korte termijn een fractiemedewerker voor ongeveer 12 uur per maand voor de duur van minimaal 1 jaar. Een fractiemedewerker is essentieel voor het goed functioneren van de fractie als geheel. De functie is een prima plek om je verder te verdiepen in de politiek en het bijbehorende netwerk.…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 3 april 2019

Begroting 2019; gemeentefinanciën onder vergrootglas

Financiën onder vergrootglas Als de politieke partijen buiten de begroting over financiën praten is dat zelden goed nieuws. De gemeente Wageningen heeft elk jaar ongeveer 98.7 miljoen euro te besteden, daar hebben we onze begroting op gemaakt en daarmee kunnen we onze ambities waarmaken. Echter, de gemeente krijgt voortaan 4 miljoen euro per jaar minder.…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 11 maart 2019

Focus op amateurkunst

In de maanden september en oktober hebben fractieleden van D66 contact gezocht met verenigingen en andere betrokkenen rond de amateurkunst in Wageningen met de vragen over wensen en knelpunten waarin de gemeente behulpzaam zou kunnen zijn. De grootste behoefte van dit moment is een ruimte waar meerdere amateurkunsten gebruik van kunnen maken.…

Bekijk nieuwsbericht