Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 6 juni 2021

Voor ambitieus klimaatbeleid: update Regionale Energiestrategie

De gemeenteraad gaat binnenkort haar akkoord geven op de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) van de regio Foodvalley. In dit document is vastgelegd hoe we meer energie willen opwekken en besparen. Het voornaamste doel, waar de verschillende gemeentes binnen onze regio naar verwachting aan gaan committeren, is het opwekken van 0,75 TWh (Tera-watt-uur) stroom per jaar in 2030. Om dit doel te bereiken zijn binnen de regio (onder andere) een aantal zoekgebieden aangewezen waar mogelijk grootschalige energie-opwek kan plaatsvinden (windmolens en/of zonneparken). Hiervan liggen drie gebieden binnen de gemeente Wageningen. Voor deze gebieden zal de komende jaren in detail worden onderzocht wat de daadwerkelijke mogelijkheden zijn, er ligt een duidelijke planning om voor 2030 de energie-opwek te realiseren. Om het draagvlak van deze projecten te vergroten wordt er gestreefd naar zoveel mogelijk lokaal eigenaarschap. Daarnaast zijn er concrete doelen gesteld voor zonnepanelen op daken, en voor energiebesparing. Zie voor meer informatie de website van regio Foodvalley.

Als D66 Wageningen ondersteunen we de RES van harte, klimaatbeleid kan niet langer wachten. We denken wel dat er op termijn méér energie opgewekt kan worden binnen onze regio. Daarom moet een ambitie van 1,0 TWh opwek de komende jaren verder worden uitgewerkt. Ook waken we ervoor dat er nog enige flexibiliteit blijft bestaan in de manier waarop de energie opgewekt kan worden, zodat de gemeente de plannen desgewenst kan aanpassen aan lokale omstandigheden, en zodat innovatieve technieken kunnen worden meegenomen. Daarom pleiten we ook voor het onderzoeken van kleinschalige gelijkstroom-netten, hierdoor zou er in de toekomst meer ruimte kunnen zijn voor alternatieve manieren van energie-opwek.