Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 21 maart 2021

Leden aan het woord: Radboud van Hal

In de rubriek ‘Leden aan het woord’ delen D66’ers uit Wageningen hun visie op de maatschappelijke ontwikkelingen. Deze week aan het woord: Radboud van Hal. Binnenkort is Radboud politiek secretaris in Wageningen, vanuit het afdelingsbestuur Gelderse Vallei

Vrijdag 26 maart treed je toe tot het bestuur van de afdeling Gelderse Vallei als politiek secretaris voor Wageningen, wat heeft jou daartoe doen besluiten?
Sinds 2003 ben ik lid van D66. Mijn belangrijkste bijdrage in de afgelopen 18 jaar was het voldoen van de jaarlijkse contributie. Eén keer was ‘lijstduwer’ bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014, medeschrijver van het programma en een paar keer stond ik met een D66-flyer op de markt.
Ik kom uit een politiek nest. Mijn moeder was jarenlang gemeenteraadslid voor de PvdA en mijn vader was een van de oprichters van D66 in Maastricht.

Voor mij is het een soort vanzelfsprekendheid om actief bij te dragen aan een fijne leefomgeving, een prettige stad.

Afgelopen jaren heb ik mijn maatschappelijke bijdrage buiten de politiek vorm gegeven. Via de school en sport van mijn kinderen stroomde ik bijna automatisch in bestuurlijke rollen.
Momenteel ben ik voorzitter van de RvT van Stichting Kinderopvang Wageningen en lid van de RvT van PPO-deLink (openbaar primair onderwijs in Rhenen-Wageningen-Renkum). Daarnaast ‘sport ik mee’ met mijn kinderen als hockeycoach en scheidsrechter en ondersteun ik lokale activiteiten via de Rotary.
Mijn kinderen zijn wat ouder en vinden hun eigen weg. Er ontstaat dus ruimte om mij in te zetten voor de toekomst van Wageningen vanuit een breder perspectief.
Door mijn activiteiten binnen Wageningen heb ik toegang tot een breed netwerk. De combinatie van mijn verbondenheid met Wageningen, het D66-gedachtegoed en mijn professionele ervaring wil ik graag inzetten voor D66 en de stad.
De rol als politiek secretaris Wageningen binnen het bestuur van de Gelderse Vallei combineert mijn politieke sensitiviteit en bestuurlijke vaardigheden. Ik zal een soort liaison zijn tussen de Wageningse fractie, het bestuur en de politiek secretaris van Ede en Barneveld. Daarnaast hoop ik een verbindende rol te kunnen vervullen tussen en met de leden van D66-Wageningen.

Hoe heb je de afgelopen week (verkiezingen 2e kamer) ervaren en heeft dat jouw beslissing nog versterkt?
Het is natuurlijk geweldig dat D66 een forse groei heeft gerealiseerd. Sigrid Kaag heeft voor veel zwevers een geweldig perspectief geschetst. Dus ik was erg enthousiast over de uitslag.
Het heeft echter geen invloed gehad op mijn besluit. Ik ben al jaren lid van D66 vanwege het gedachtegoed en dat bepaald al jaren mijn keuze.
De keuze om echt actief te worden voor de partij ligt al veel verder terug. Ik wil mijn maatschappelijke bijdrage leveren. Dat kan vanaf nu.

 

Wat zie je als uitdaging of opgave voor D66 Wageningen voor het komende jaar richting de gemeentelijke verkiezingen?
D66 Wageningen kan haar kracht als lokale, regionale, provinciale en landelijke partij veel beter voor het voetlicht brengen. D66 is heel krachtig op inhoudelijke punten, het vertrouwens-experiment is een heel mooi voorbeeld hiervan.
Veel van de D66-resultaten zijn echter alleen zichtbaar binnen de bubble van het stadhuis. Ik denk dat de opgave voor D66-Wageningen is om te laten zien hoeveel resultaten we voor Wageningen hebben gerealiseerd in de afgelopen jaren. Concrete, Wageningse, resultaten doordat we sterk regionaal, provinciaal, landelijk en internationaal verbonden en vertegenwoordigd zijn.

Waar wil je jezelf op richten?
De rol van politiek secretaris was al een langere tijd vacant. Ik ga dus eerst samen met Laura Kaper (Fractievoorzitter) en Mark Giebels (Voorzitter D66 Gelderse Vallei) bepalen waar we de focus op gaan leggen.
Ik wil D66 Wageningen zichtbaar maken. Voor onze eigen leden, voor de D66 stemmers in Wageningen én voor nieuwe stemmers. Ik denk dat we nu het momentum hebben om D66 in 2022 een nog sterkere positie te geven in Wageningen.
Door corona staat de maatschappij onder spanning. Er ontstaat behoefte naar nieuw leiderschap, duidelijkheid. Landelijk hebben we dat mooi invulling gegeven door een voorwaarts perspectief te schetsen. Populistische partijen laten ook leiderschap zien door juist hun blik naar ‘vroeger was alles beter’ te laten zien.
D66 Wageningen kan het leiderschap pakken in 2022. We zullen de zwevende en lokale kiezer een concreet en herkenbaar toekomstperspectief moeten bieden. Daar ga ik mij voor inzetten!`

Wil je de fractie nog iets meegeven?
Complimenten. Wat ontzettend fijn dat jullie iedere week, iedere dag, ieder uur je inzetten voor de belangen van de stad en D66.
Komende tijd zullen alle partijen zich gaan profileren, ruimte pakken en D66 uitdagen.
Ik denk dat we als D66 staan voor een duidelijk en overtuigend verhaal. Dat gaan we komende tijd vertellen. Dus ik zou de fractie mee willen geven dat ze (nu al) trots kunnen zijn op D66-Wageningen. Draag die trots uit!