Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 24 december 2020

Leden aan het woord: Ed Dumrese

In de rubriek ‘Leden aan het woord’ delen D66’ers uit Wageningen hun visie op de maatschappelijke ontwikkelingen. Deze week aan het woord: Ed Dumrese. Hij was 13 jaar lang bestuurder van Wageningen 45, de stichting die de activiteiten in Wageningen rond 4 en 5 mei organiseert. Tegenwoordig is hij directeur-bestuurder van Slot Loevestein.

2020 was een bijzonder jaar. Wat heeft op jou het meeste indruk gemaakt?
“Het was een jaar dat van een ieder veel heeft gevraagd. Wat blijkt is, dat we in staat zijn om ons aan te passen aan nieuwe situaties. Er is meer verandering mogelijk dan in de dagelijkse gang van zaken gedacht wordt, als de urgentie maar duidelijk wordt. Je ziet weer, hoe klein de wereld eigenlijk is en we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Het historisch jonge construct van de natie staat lijkt nietig tegen de uitdagingen van de wereld. Points of no return zijn overschreden. ‘De globalisering’ en ‘het neoliberalisme’ kregen de schuld zonder diepere analyse en interpretatie. Voor een ‘nuchter’ volkje is er ongekend veel fatalistisch sentiment. Op 5 mei wordt veel lippendienst bewezen, maar we vergeten de ellende van het verleden- nog maar 75 jaar geleden. De pest is al over de zijderoute naar Europa gekomen. Internationale handel en migratie is van alle tijden. Alleen het systeem waarin we het doen en ons organiseren moet eerlijk en gezond.

10 jaar geleden kwam het tot de Arabische lente, doordat oogsten in Rusland mislukten en opkomend China grote vraag naar granen had. – zijsprong: de vreeslijke explosie in Beirut heeft ook enorme indruk gemaakt, wat heeft dat land te verduren? De prijzen in het Midden-Oosten stegen en ontvlamden in opstanden tegen de dictaturen, weer met veel conflicten en wereldwijde vluchtelingenstomen. We zitten in hetzelfde schuitje.
Nationalisme is geen antwoord op de gemeenschappelijke opgaven. Europese waarden als solidariteit, evenwichtige instituties, liberaal en seculier, blijken meer dan nodig. In dat perspectief heeft ook het lelijke verval van Trumps presidentschap indruk gemaakt met in het kielzog Johnson aan de rand van het klif van zijn krijtrotsen – en alle andere populistische leiders wereldwijd, die een toontje lager zingen. Maar naast het oppoetsen van onze waarden moeten we ook realistisch blijven in een wereld van machtspolitiek.

Dicht bij huis: ondanks een aantal wappies die veel te veel aandacht weten te trekken is ook weer bijzonder om te zien hoe wetenschap een belangrijke rol vervullen om de problemen van vandaag op te lossen. En met een beetje meer gezonde rede en met de overtuiging dat de meeste mensen duigen kan 2021 toch een goed jaar worden.”

Je bent jarenlang betrokken geweest bij Wageningen45. De viering van 75 bevrijding in 2020 had het klapstuk moeten worden, maar ging niet door. Hoe heb je dat beleefd?
“Ik heb uiteraard op NOS de prachtige animatie van het bevrijdingsvuur op het 5 Mei plein gezien en ben op 5 mei nog naar het plein gewandeld, toen er niemand meer was om de krans te zien en even stil te staan. Het contrast kon niet groter zijn. Maar het had ook iets extra waardigs. En omdat de dag ook weer zo leek op alle dagen, kon ook iedere dag weer een beetje 5 mei zijn.

Al heel lang wordt gezegd “dit jubileum is het laatste jaar dat we het groots kunnen vieren”. De rijen van de oud-strijders zijn over de afgelopen 25 jaar sterk uitgedund. De oorverdovende stilte op 4 en 5 mei roept op tot bezinning. Met het wegvallen van de laatsten van de eerste generatie en de kennis van het verleden is het belangrijk om de waarden nog centraler te stellen: Vrede, vrijheid, verdraagzaamheid, tolerantie, democratie, rechtstaat, mensenrechten.

Een lelijke smet op die dag was, dat ik ondanks mijn “JA D66, NEE geen ongeadresseerde post”-stikken op de deur, ik een bruin blad in mijn brievenbus kreeg. De onverbloemdheid en salonfähigkeit  van dit gedachtengoed is schokkend. Op 5 mei nota bene. De strijd is niet over!”

Welke aspecten van dit jaar zou je graag meenemen omdat het ook iets extra’s heeft gebracht?
“Sorry, maar ik heb niet het idee, dat de crisis van het afgelopen jaar ons enorm de ogen heeft geopend en dat we veel anders gaan doen. Ik zit niet echt op het thuiswerk te wachten, met het staren naar het scherm. Iedereen hunkert er weer naar om mensen echt te zien, kroegen, festivals, musea en theaters te bezoeken, bij elkaar te zijn. Wellicht dat we beter beseffen dat we sociale dieren zijn en elkaar nodig hebben, maar ook dat zal niet lang beklijven.

Natuurlijk is het fijn, dat de luchtvervuiling heeft afgenomen, maar doordat het een bijverschijnsel is zal dat ook niet van lange duur zijn. Niet een virus, maar innovatie, creativiteit en (politieke) wil moeten daarvoor zorgen. Corona is geen katalysator. Crises brengen onzekerheid en vaak conflict voordat er verandering komt. De crisis brengt ons niets, we moeten het gewoon zelf doen.

Laat ik het positief formuleren: we hebben geleerd, dat we ons gedrag kunnen aanpassen en kunnen veranderen.”

Wat zie jij als de grootste politieke uitdaging voor het volgende jaar?
“De mondiale machtsverhoudingen verschuiven, terwijl we in Europa navelstaren. Het politieke landschap is enorm versnipperd. Om verder te komen moeten we zien de polarisatie tegen te gaan, landelijk, maar ook vooral lokaal, binnen de eigen gemeente, de eigen gemeenschap. Vooral met geloof in het groene sociaalliberalisme. Ons eigen verhaal sterker uitdragen en in de praktijk brengen. Luisteren, analyseren, besluiten, doen.”

Heb je ons als fractie / D66 Wageningen nog iets mee te geven?
“De betrokkenheid van de Wageningse Democraten is groot. Laten we naast de wil tot oplossingen zoeken en verbeteringen te bereiken ook nog meer onze drijfveren zien! Het realisme gaat samen met idealisme. We moeten de maatschappelijke problemen nog serieuzer nemen om over alle kloven heen verbindend te zijn.

Ik wens iedereen uiteraard fijne feestdagen en een gezond, goed en succesvol 2021.”