Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 juni 2020

De visie van D66 Wageningen op de voorjaarsnota

Met het uitbrengen van de voorjaarsnota 2020 door het College van B&W wordt duidelijk dat Wageningen voor een grote financiële uitdaging staat. Naast het oplopen van de kosten voor sociale ondersteuning van onze inwoners, heeft de gemeente nu al bijna 1 miljoen euro extra uitgegeven om de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden. Hierbij komt de grote onzekerheid of er voldoende compensatie vanuit het Rijk komt en in welke mate andere inkomstenbronnen van de gemeente worden geraakt. Dat maakt het bijzonder lastig om met deze voorjaarsnota goed vooruit te kijken. Het is heel goed mogelijk dat de komende tijd meer inwoners en bedrijven hulp zullen gaan zoeken bij de gemeente als gevolg van een krimpende economie. Het wordt daarom nog belangrijker dat we de sociale uitgaven onder controle krijgen, zodat we iedereen die dringend ondersteuning nodig heeft ook die hulp kunnen blijven geven. Hiertoe zullen we de komende tijd aanvullende en mogelijk verstrekkende maatregelen moeten nemen om de sociale ondersteuning en de hulp voor ondernemers op peil te houden.