Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 22 juni 2020

D66 Wageningen lanceert schetsenaandestad.nl

Sinds kort is de website www.schetsenaandestad.nl online. Hier kunnen alle Wageningers hun ideeën over de stad en hoe die er in de toekomst uit zou kunnen zien uploaden en delen met stadsgenoten. Schetsen aan de stad is een initiatief van D66 Wageningen.

D66 wil graag zoveel mogelijk gebruik maken van alle kennis en inzichten uit de Wageningse samenleving. Democratische vernieuwing staat bij ons hoog in het vaandel. Als fractie hameren we hierop bij de aanpak van projecten vanuit de gemeente, maar er zijn natuurlijk ook veel Wageningers die ideeën hebben over de stad. Die grote en kleine ideeën willen we graag verzamelen en zien of we daarmee ook kunnen werken aan de agenda voor de stad.
We beginnen met het verzamelen van losse ideeën. Als na verloop van tijd blijkt dat er thema’s ontstaan, kunnen we de website daarop aanpassen. Deze website is weliswaar een experiment, maar democratische vernieuwing is een noodzaak. Fractievoorzitter Laura Kaper: “Als we kijken naar de opgaven waarvoor we ons als stad gesteld zien, kunnen we alle denkkracht gebruiken. Ook om bijvoorbeeld ideeën te krijgen waarmee we de stad snel slim kunnen herstellen na de coronaperiode.“ Wie het weet mag het zeggen, of schetsen.
Daarom willen we al onze leden uitnodigen om mee te schetsen. Heb je ideeën over hoe een bepaalde plek er mooier uit zou kunnen zien, op welke manier we beter kunnen bewegen in en door de stad, hoe we handiger kunnen parkeren, beter met een bepaald thema om kunnen gaan of iets heel anders? Maak een tekening, een foto, een schets, knutsel iets. Laat zien en beschrijf wat je bedoelt.