Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 november 2019

Een gebalanceerde oplossing voor een uitdagende begroting

De gemeenteraad heeft de begroting aangenomen. Hiermee is een oplossing gevonden voor het tekort van 5 miljoen Euro door te bezuinigen (2/3e deel) en inkomsten te verhogen (1/3e deel).

D66 is tevreden dat de ambities uit het coalitieakkoord overeind blijven en het zwembad, de bibliotheek, het theater open blijven en de subsidies naar de verenigingen in stand blijven; dat maakt Wageningen bruisend. We blijven ons inzetten voor werk, klimaat, groen en zorg voor iedereen. Ook zorgen we voor een goed financieel beleid voor de komende jaren, zodat Wageningen ook in de toekomst geld te besteden heeft.

We hebben nu de eerste stappen gezet, maar we hebben plannen voor duurzame financiën, participatie- en minimaregelingen met meer maatwerk, gebaseerd op vertrouwen.

De oppositiepartijen deden een voorstel om de begroting aan te passen. Maar ook zij kiezen dan voor een verhoging van de OZB met 10% vanaf 2021. Ook hebben ze maar één jaar vooruit gekeken en niet 4 jaar zoals gebruikelijk. Daardoor is hun voorstel voor D66 geen verstandig alternatief.

D66 blijft met alle partijen kijken waar er ruimte is voor ideeën, initiatieven en optimalisaties. Want we willen nu niet achter over leunen, maar aan de slag om de ombuigingen zo snel mogelijk te realiseren, zodat we vooruit kunnen in onze mooie stad.