Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 november 2019

Beoogd wethouder D66 Wageningen bekend

D66 Wageningen draagt Maud Hulshof voor als beoogd wethouder en kiest daarmee voor een vertrouwd gezicht. Wanneer de gemeenteraad instemt op 9 december 2019 met haar voordracht, gaat zij wethouder Dennis Gudden opvolgen. Maud Hulshof zal zich bezig gaan houden met de portefeuilles Financiën, Economie, Participatie (werk & inkomen) en Groen (natuur & landschap).

D66 Wageningen is blij dat Maud Hulshof bereid is Dennis Gudden op te volgen. Bij een positief besluit van de gemeenteraad, start Maud Hulshof op 10 december 2019. Zij zal zich onder meer bezig gaan houden met de verschillende economische ontwikkelgebieden (oa Campus, Born Oost, Agro Business & Science Park, project Binnenstad), het experiment Vertrouwen Werkt, de uitvoering van het pakket aan ombuigingen waar deze maand over besloten wordt, de doorontwikkeling van het Groenbeleidsplan en invulling geven aan de verschillende samenwerkingsverbanden in de regio.

Maud Hulshof is sinds de verkiezingen fractievoorzitter van D66 in Wageningen. Ze voelt zich als een vis in het water in de politiek. Jan-Willem Lammers, vicefractievoorzitter van D66 Wageningen: “De afgelopen periode hebben we gezien dat Maud in staat is om een breed draagvlak te creëren in de raad. Ze verbindt ideeën aan elkaar en weet mensen te motiveren om tot oplossingen te komen.”

Maud Hulshof geeft aan: “Als fractievoorzitter van D66 heb ik aandacht gegeven aan onze verkiezingsbelofte “Goed Werk, Goede Zorg, een Goed Klimaat in een Groene Stad”. Het is een eer dat ik het stokje van Dennis Gudden mag overnemen. Dit wil ik doen door goed te blijven luisteren naar de gemeenteraad, de inwoners, bedrijven en organisaties in de stad en de medewerkers uit de ambtelijke organisatie. Daarbij houd ik van pragmatische oplossingen, waarbij we goed zullen letten op de financiële haalbaarheid én de impact op de mensen, de stad en het klimaat. Tot slot zou ik graag zien dat we in Wageningen nog beter kijken naar wat mensen, bedrijven en organisaties nodig hebben. Minder regels, meer vertrouwen in mensen en meer maatwerk. Al met al voldoende uitdagingen om mij met hart en ziel in te willen zetten voor onze mooie stad”.