Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 4 oktober 2019

Update: een druk jaar voor de boeg

Het wordt een druk jaar. Een veelheid aan toekomstbepalende projecten staat voor dit politieke seizoen op de rol voor de stad; de Grebbedijk, de samenhangende visie buitengebied, de Regionale Energiestrategie (RES), de Warmtevisie, de Omgevingsvisie gebouwde omgeving & binnenstad en bereikbaarheid om er maar een greep uit te doen. Niet alleen zijn het veel projecten, maar ze zijn stuk voor stuk van grote betekenis en hebben onderling ook een sterke samenhang . Ze vragen dus om visie en coördinatie.

Vooral in de projecten visie buitengebied en RES zullen we slagen gaan maken die onze Wageningse ambities op het gebied van de klimaatdoelen concreter maken en een duidelijker beeld van hun ruimtelijke consequenties zullen opleveren.

Juist om die reden vinden we het van belang de meedenkkracht van de Wageningers, te gebruiken door middel van participatie. Tegelijkertijd moet het voor iedereen nog wel behapbaar blijven. We hebben vertrouwen in de gepresenteerde procesaanpakken, maar zullen scherp blijven op samenhang, een helder rol voor de raad en een werkbare vorm van participatie voor Wageningers. Zodat wat met een mooi Nederlands woord ‘collective brainpower’  heet, ons helpt naar een mooie en duurzame toekomst.