Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 15 juni 2019

‘Wie iets aan wil pakken, krijgt van mij een uitgestoken hand’

Mark Giebels is sinds kort de nieuwe voorzitter van de afdeling ‘D66 Gelderse Vallei’, waar D66 Wageningen onderdeel van uitmaakt. Eerder was hij lid van de Wageningse gemeenteraad. Mark wil meer discussie organiseren op gemeenteniveau om de D66-leden lokaal te activeren.

 

 

Waarom ben je nu voorzitter van de afdeling geworden?

Na 4 jaar raadslid ben ik gestopt vanwege het tijdsbeslag. De combinatie met mijn werk en gezinsleven was te zwaar om nog vier jaar te doen. De lokale politiek bleef natuurlijk wel kriebelen en ik loop al een aantal jaren met ideeën rond om de afdeling te versterken. Dus toen de voorzittersfunctie vacant kwam en er een beroep op me werd gedaan door een aantal leden, heb ik besloten om de uitdaging aan te willen gaan. Maar niet om alleen op de winkel te passen. Ik wil ook een aantal veranderingen in gang gaan zetten.

Hoe zie jij je taak als voorzitter?

De voorzitter heeft de brede verantwoordelijkheid om samen met het bestuur de afdeling te versterken. Voor mij betekent dat dat ik klaar sta voor de fracties en wethouders als zij ondersteuning van het bestuur nodig hebben. En dat ik voor de leden een bruisende afdeling wil, door iedereen die iets op wil pakken te ondersteunen en door politieke discussies in de afdeling aan te jagen. Het moet aantrekkelijker worden voor D66-leden om lokaal actief te zijn, zo wil ik het aantal actieve leden vergroten. Daarnaast moet de partij goed zichtbaar zijn binnen de gemeenten door agendasetting en brede communicatie.

Welke relevante ervaringen neem je mee?

Ik ken de partij, want ik ben als sinds begin jaren negentig lid. Heb in die beginjaren bestuursfuncties uitgevoerd voor de Jonge Democraten Twente en D66 Enschede. En ik ken de lokale politiek, als recent voormalig gemeenteraadslid in Wageningen. Ik heb toen  ervaren hoeveel je kan bereiken als je samenwerkt met de stad, en als coalitie samen met de oppositiepartijen. Als je samen een visie ontwikkeld en die gezamenlijk probeert te verwezenlijken, kom je verder. Samenwerking zoek ik graag op, en ik krijg er heel veel energie van.

Wat kunnen de Wageningse D66-leden binnenkort van je verwachten?

Ik wil de afdeling meer op gemeenteniveau gaan positioneren, dus als D66 Ede, D66 Wageningen, Pro’98 Barneveld en Pro Scherpenzeel. Met het bestuurlijk construct D66 Gelderse Vallei identificeren de meeste gewone leden zich immers niet. Binnen die gemeentelijke deelafdelingen zie ik graag discussieavonden gericht op lokale, regionale, landelijke, Europese of wereldpolitiek georganiseerd worden, met politieke moties gericht op de lokale politiek of het landelijk congres. Iedereen die ‘iets aan wil pakken’, die kan van mij dan ook een uitgestoken hand verwachten. En last but not least, wil ik de samenwerking met de Jonge Democraten gaan intensiveren. Samen onderwerpen agenderen, trainingen organiseren en de jongeren uitdagen om D66 scherp te houden.