Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 juni 2019

Goede participatie bij gebiedsvisie Olympiahal

Democratische vernieuwing staat bij D66 hoog in het vaandel. We zijn telkens op zoek hoe we meer zeggenschap kunnen geven aan inwoners en gebruikers van de stad om hun eigen omgeving te beïnvloeden. In het coalitieakkoord is dit door ons en onze collega-coalitie-partijen ook als belangrijk punt van beleid ‘doorbraakdossier’ opgenomen. In het afgelopen jaar zijn hierin belangrijke stappen gezet. Niet alleen is er raadsbreed gewerkt aan en nagedacht over nieuwe werkvormen, nieuwe manieren om als gemeenteraad naar buiten kunnen treden, maar ook hoe we gezamenlijk met raad en stad visie kunnen ontwikkelen op belangrijke thema’s.

Een mooi voorbeeld is het project integrale gebiedsvisie Olympiahal en omgeving. De herontwikkeling van de locatie Olympiahal was een zoveelste ontwikkeling binnen een buurt waar heel veel projecten tegelijk liepen. De buurt was bezorgd over de samenhang van alle ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en het karakter van de wijk.

Onder leiding van stedenbouwkundig bureau Urhahn is een participatie-traject gestart waar in een viertal sessies een gebiedsvisie tot stand is gekomen. Een aantal vernieuwingen zijn leuk om te noemen.

Bij participatie is het zaak om een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van inwoners en belanghebbenden te hebben. We zijn als raadsleden en steunfractieleden zonder politieke kleur in de buurt langs de deuren gegaan om zoveel mogelijk mensen uit te nodigen aan de gebiedsvisie mee te werken. Dit heeft geleid tot een hoge deelname en nieuwe gezichten.

Vier raadsleden zijn ‘adoptant’ geworden van het proces voor de totstandkoming van de gebiedsvisie. Dat betekende dat zij voor zowel de raad als college als inwoners het aanspreekpunt waren voor vragen over het proces en alle bijeenkomsten zoveel mogelijk hebben bijgewoond. Als procesbewakers hebben ze bijgedragen aan het besluit een extra sessie (er waren er drie gepland) toe te voegen om zo echt tot een afgerond en weer teruggekoppeld geheel te komen.

Het resultaat van deze nieuwe manier van werken is dat er nu een integrale gebiedsvisie ligt waar de buurt zich eigenaar of ten minste co-auteur van voelt en die ertoe heeft geleid dat er een omkering heeft plaatsgevonden van weerstand tegen naar met belangstelling uitzien naar de toekomst. D66 is trots op dit proces en de grote bijdrage van burgers op de gebiedsvisie.