Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 5 juni 2019

Onze visie op de precariobelasting

D66 is voor een ruimhartige armoedebestrijding, uitgevoerd door de gemeente met zoveel mogelijk beleidsvrijheid. Omdat wij dichter bij de mensen staan dan Den Haag, omdat wij weten wat er speelt, omdat wij weten dat lokaal goedkoper is en effectiever. Op 3 juni 2019 werd de compensatie van de precariobelasting in de gemeenteraad behandeld.

De precariobelasting is een onzuivere, ondoorzichtige belasting, die terecht door de Rijksoverheid op termijn wordt afgeschaft. Het liefste zou D66 de belasting nu al afschaffen. Dat hadden we kunnen doen in financieel beter tijden, maar nu de gemeente in financieel zwaar weer zit, gaat het welzijn van Wageningers voor.

De aankomende bezuinigingen zullen de stad hard raken en daar lopen we niet voor weg. Wat we nadrukkelijk niet zullen doen is de financiële situatie nog erger maken dan die al is. Het voorstel van de Stadspartij en VVD om de belasting af te schaffen zou betekenen dat er een gat van zes ton op de begroting wordt geslagen en de gemeente meer dan twee miljoen euro misloopt. Onverantwoord als het aan D66 ligt.

Het voorstel van het college was om de belasting terug te betalen aan iedereen met een inkomen tot 100 % van het sociaal minimum, om zo te voorkomen dat mensen die al kwetsbaar zijn, niet extra in de problemen komen. We steunen loyaal het college en hun interpretatie van het coalitie akkoord, waarin staat dat we de precariobelasting zullen compenseren voor mensen die in de problemen komen. Mensen die in de knel komen die meer inkomen hebben dan 100 % van het minimum kunnen via onze huidige armoede regelingen bij Het Startpunt verder geholpen.

Het CDA deed een voorstel om iedereen tot 130 % van de armoedegrens de belasting terug te betalen. Om iedereen te compenseren moet er veel geld, tijd en moeite worden gestoken om iedereen te vinden. Daarbij kost de maatregel om iedereen tot 130 % te compenseren in ongeveer EUR 200,000,= extra. D66 zou veel liever zien dat dat de tijd en het geld direct naar het bestrijden van armoede gaat, in het beleid dat we al hebben. Daar kan het volgens de Wageningse principes van maatwerk, vertrouwen en onafhankelijk van inkomen worden besteed.

Onze drie coalitiegenoten waren echter niet tevreden met het voorstel van het college en steunde het CDA om naar 130 % te gaan. Hierdoor lag er een meerderheid on het collegevoorstel aan te passen naar 130 %. Dit aangepaste voorstel kon D66 niet steunen.

Bij de uiteindelijke stemming creëerde de Stadspartij vuurwerk door binnen enkele minuten van standpunt te wisselen. Eerst stemden ze voor het afschaffen van de precariobelasting, toen voor een 130 % compensatie om vervolgens het gehele voorstel niet te steunen omdat ze dat toch weer te duur te vinden. Resultaat: geen enkele compensatie. Wij vragen ons af wat de Stadspartij bezielde.

Het eindresultaat is dat op dit moment niemand in Wageningen gecompenseerd wordt voor de precariobelasting. En dat is niet wat D66 heeft gewild, want wij willen de mensen met een inkomen op bijstandsniveau ontzien. Hiervoor zullen we, samen met de andere partijen, een oplossing bedenken.