Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 maart 2019

Focus op amateurkunst

In de maanden september en oktober hebben fractieleden van D66 contact gezocht met verenigingen en andere betrokkenen rond de amateurkunst in Wageningen met de vragen over wensen en knelpunten waarin de gemeente behulpzaam zou kunnen zijn.

De grootste behoefte van dit moment is een ruimte waar meerdere amateurkunsten gebruik van kunnen maken. We hebben een broedplaats nodig waar kunstenaars elkaar kunnen ontmoeten en inspireren,  waar creativiteit zich kan ontplooien, en waar men gebruik kan maken van elkaars kennis en materialen en opslagruimte kan delen. Leegstaande schoolgebouw, sportaccommodaties of bedrijfsgebouwen kunnen hiertoe dienen. Deze behoefte neemt alleen maar toe. Een paar jaar terug is ’t Venster opgedoekt als broedplaats. Recent verloor de organisatie van het Leeffestival haar loods op het Industrieterrein aan de Nude en ook de Aula is niet meer beschikbaar als repetitielocatie voor orkesten.

D66 heeft hier vragen over gesteld aan het College. Het college belooft hierop terug te komen in het cultuuractieplan dat in aanmaak is. We hopen met de totstandkoming van dit plan wat stappen in de goede richting te maken.

Inmiddels zijn de plannen gepresenteerd rond een popuppodium.  Vooralsnog gaat het hier om een organisatie die optredens van popartiesten en ruimten coördineert, niet om een vaste plek. D66 juicht deze ontwikkeling toe, maar ziet graag in de nabije toekomst een vaste locatie voor een poppodium en andere amateurkunsten. Juist in de onderlinge ontmoeting kan de amateurkunst in Wageningen tot volle bloei komen.