Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 21 februari 2019

Zienswijze Lelystad Airport vanuit raadsfractie D66 Wageningen

Zienswijze Ontwerp Luchthavenbesluit Lelystad Airport

Het streven van dit kabinet en van de wereld als geheel is om binnen afzienbare tijd klimaatneutraal te zijn, global warming een halt toe te brengen, en ons uiterste best te doen om verstandig om te gaan met de aarde en haar bronnen. Onbegrijpelijk dat terwijl het klimaatvraagstuk als een uitroepteken boven de markt hangt, we tegelijkertijd de discussie voeren over een extra luchthaven in Lelystad, gericht op uitbreiding van de capaciteit aan vakantievluchten tegen bodemprijzen, profiterend van de nog steeds onbelaste kerosine en het feit dat de luchtvaarsector als geheel buiten de klimaatdoelen wordt gehouden.

Terwijl jongeren op het Malieveld demonstreren omdat ze zich zorgen maken over hun toekomst, gaan de mensen die hier en nu het verschil kunnen en moeten maken, onverminderd door met het uitonderhandelen van de condities waaronder vliegverkeer op Lelystad mogelijk moet zijn. Prachtige procedures, met verstandige termijnen voor hoor en wederhoor, vindingrijke formuleringen en erudiete argumentatie, maar bottom line gaat het niet om óf, maar hoe. Er is geen plaats meer voor de vraag: moeten we dit wel willen?

Welhaast elk belangrijk thema maken we tot lesstof voor het basis- en middelbaar onderwijs: want kinderen zijn de toekomst. We zijn bereid de jongste generaties hiermee tot brekens toe te overladen en laten ons vertederen door het meisje uit Zweden dat in haar eentje de COP24 toespreekt: “zo moedig!” Maar als het erop aankomt besluiten te nemen die blijk geven van het belang dat we er daadwerkelijk aan hechten, dan blijft het stil. De hele focus op jongeren is een afleiding van wat echt nodig is en door te pakken, namelijk hier en nu beslissingen nemen die op de korte termijn pijn doen, maar die op de lange termijn écht zoden aan de dijk zetten.

Niet de jongeren zijn aan zet. Wij zijn aan zet. De mensen die nu op posities zitten om de knop om te zetten. Aan zet om de juiste koers uit te stippelen en te zorgen dat stappen daartegenin niet meer mogelijk zijn. Dát is, zoals Al Gore het al noemde, the inconvenient truth…

Als je groter denkt dan alleen ons benauwende nationale grondgebied, dan zie je dat er in de metropool waar de Randstad, het stedelijke band over Brabant, Geldeland, Limburg en het Ruhrgebied samen toe behoren voldoende opties zijn om te vliegen: Weeze, Düsseldorf, Eindhoven, Rotterdam-The Hague en Maastricht-Aachen Airport . De nationalistische bril, is een bril voor dichtbij. Met de recente plannen van Van Velthoven over het treinverkeer, en een Schiphol dat zich al aan het oriënteren is op Europees treinverkeer als onderdeel van haar toekomstige business case, is het niet verstandig een nieuwe luchthaven te gaan openen in de achterhoede van de discussie.
Want wat een tragisch lot ligt voor Lelystad Airport in het verschiet: bij succesvolle ontwikkeling maakt zij een einde aan de rust in het enige nationale park van formaat dat we rijk zijn en bij tegenvallend succes zullen we als land blijvend moeten opdraaien voor de kosten van een onrendabele luchthaven. Het voorbeeld hiervan uit onze Europese showcase Berlijn Brandenburg is actueel. En hoewel de kaart van de werkgelegenheid begrijpelijkerwijs lokaal wordt gespeeld, dringt zich de vraag op: is het niet cynisch om met de kennis van nu mensen een baan te bieden in een niet-duurzame bedrijfstak?

Onze zienswijze en oproep:

  • Ga verder dan het vaststellen van het luchthavenbesluit: laat het onzalige plan voor Lelystad Airport varen. Neem je verlies, kies voor een duurzame toekomst.
  • Zet in op HSL-verbindingen en/of magneetbaan als geprefereerde en duurzame optie voor binnen-Europese verplaatsingen.
  • Voer op korte termijn accijnzen in op kerosine zodat de onnodige vluchten verdwijnen en Schiphol die ruimte kan inzetten voor groei op intercontinentale connecties.
  • Maak een einde aan de status aparte van de luchtvaart zodat ze deel wordt van de  klimaatdoelstellingen.
  • Versterk de positie en trein-bereikbaarheid van de regio’s met bestaande luchthavens in de metropool.

raadsfractie D66 Wageningen

 

Sorry. Dit formulier is niet langer beschikbaar.