Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 14 januari 2019

Lokatie De Aula; nieuw kloppend hart van Wageningen?

Maandag 14 januari zal er tijdens de politiek avond een opinie-gesprek plaatsvinden over herbestemming van de locatie De Aula, nu nog in eigendom van de Wageningen Universiteit (WUR), die voornemens is om de Aula en het terrein te verkopen.

We zijn verheugd dat de WUR zich bewust is van de bijzondere plaats die De Aula inneemt binnen haar eigen historie en die van de stad Wageningen, nationaal en internationaal. We steunen het voornemen om de verkoop van Aula en terreinen te beperken tot partijen met ‘hart voor Wageningen’, en onder condities die de duurzame exploitatie en continuïteit van het grote belang voor stad en WUR borgen. We vragen ons evenwel af of de twee voorgestelde opties het maximale halen uit de historische en maatschappelijke potentie van deze locatie voor stad en WUR. We willen daarom graag wijzen op een voorbeeld plan dat eerder is ontwikkeld voor deze lokatie. Een plan dat De Aula het start- en eindpunt van elk bezoek aan Wageningen kan maken.

Voorbeeldplan voor De Aula

Een idee waar permanent de geschiedenis in beeld en geluid te zien en te beleven is, en waar ruimte is voor debat en cultuur. Waar rondwandelingen, tochten en beleving van stad en omgeving een focuspunt krijgen, en daarmee voor de middenstand van Wageningen van grote betekenis zullen zijn. De thema’s vrede en vrijheid worden verbonden met het onderwijs en onderzoek van de Wageningen Universiteit en voor conferenties, exposities en educatieve projecten over voedsel en vrede die ook in onze tijd actueel zijn.

Maar vooral willen we de WUR graag inspireren tot een hoog ambitieniveau voor deze locatie, en daartoe breed in gesprek te gaan met de stad, ondernemers, bewoners en instituten om deze locatie optimaal in te kunnen zetten voor Wageningen. Zo blijft het niet alleen een belangrijke locatie, maar kan het dé pijler voor de heruitvinding van Wageningen worden; het nieuwe kloppende hart van de stad.