Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 maart 2018

Investeer in energieneutrale schoolgebouwen

D66 vindt dat iedereen recht heeft op het beste onderwijs. Verouderde schoolgebouwen gebruiken een hoop Gronings gas voor de verwarming. Alle Nederlandse basis- en middelbare scholen geven nu bij elkaar tussen de 180 en 360 miljoen euro per jaar uit aan energie. Als scholen besparen op de energierekening, kan er extra worden geïnvesteerd in onderwijs. Daarom wil D66 Wageningen de komende periode doorgaan met het energieneutraal maken van basis- en middelbare scholen zegt lijsttrekker Dennis Gudden: ‘Onderwijs is een van de belangrijkste pijlers van D66. Wij willen dat kinderen in de beste omstandigheden kunnen leren, zich optimaal kunnen ontwikkelen en dat scholen hun geld besteden aan goed onderwijs en voldoende leraren, in plaats van aan een gasrekening.’

Met plezier in de klas
Uit onderzoek blijkt dat een slecht binnenklimaat in scholen zorgt voor hoofdpijn en vermoeidheid bij kinderen. ‘Met het energieneutraal maken van de scholen slaan we twee vliegen in één klap’ zegt Gudden. ‘Aan de ene kant geven de gemeente en scholen het goede voorbeeld met het gebruiken van schone, hernieuwbare energie. Dat is goed voor het klimaat en dan hoeft een schoolgebouw niet verwarmd te worden met Gronings gas. Tegelijkertijd knappen we de schoolgebouwen op, zodat het ook weer voldoet aan de onderwijsnormen van deze tijd. De afgelopen jaren hebben we al geïnvesteerd in het verduurzamen van schoolgebouwen, wat ons betreft zorgen we er in de komende vier jaar voor dat alle scholen zo snel mogelijk klimaatneutraal zijn. Want investeren in goed onderwijs is investeren in kansen voor kinderen. Dat betaalt zich altijd dubbel en dwars terug.’

Verbeteren schoolgebouwen
Gemeenten krijgen de komende jaren fors meer geld van het kabinet. Voor een deel mogen gemeenten zelf beslissen waar ze het extra geld aan uitgeven. Wat D66 Wageningen betreft wordt het extra geld onder andere gebruikt voor het verbeteren van de schoolgebouwen. Leerlingen van technische mbo-opleidingen in de regio kunnen bovendien betrokken worden bij het opknappen van de scholen. Daarmee draagt het verbeteren van de scholen ook bij aan extra stageplekken en leerbanen.

Bron voor de cijfers: Green Deal Scholen, Uitvoeringsprogramma 2015-2017, opgesteld door Ruimte-OK en Klimaatverbond Nederland in afstemming met VNG, PO-Raad, VO-raad.

D66 Wageningen