Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 januari 2018

D66 maakt werk van een duurzaam en klimaatneutraal Wageningen

D66 Wageningen zet de komende periode vol in op een duurzaam en klimaatneutraal Wageningen. In het nieuwe verkiezingsprogramma is klimaat en duurzaamheid een van de drie speerpunten, maar ook in de laatste drie maanden van deze collegeperiode zetten we nog grote stappen. De gemeenteraad beslist nog voor de verkiezingen over twee grote dossiers: het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en duurzaamheidsleningen voor inwoners en bedrijven. D66 is hier groot voorstander van. Zo zorgen we ervoor dat we gezamenlijk de juiste stappen zetten naar een klimaatneutraal Wageningen in 2030.

Gemeentelijke gebouwen besparen 75% energie in 2030
Nog deze maand zal de gemeenteraad een besluit nemen over het plan om 8 gemeentelijke panden te verduurzamen. Het College van B&W legt de lat daarbij hoog. Na uitvoering van het plan wordt het energieverbruik van de panden met 75% verminderd, en wordt de overige 25% duurzaam ingekocht. D66 ondersteunt deze lijn van het College van harte. We moeten met ons eigen vastgoed nu ook vaart maken om onze doelstellingen voor 2030 te halen. We hebben tenslotte nog maar 12 jaar te gaan. Dat lijkt lang, maar het is dichterbij dan we denken. Waar we van anderen verwachten dat ze ook grote stappen naar klimaatneutraliteit zetten, moeten we dat zelf natuurlijk als eerste doen.

Duurzaamheidsleningen nemen drempels weg
In februari besluit de gemeente over een voorstel om tweemaal 1 mln euro vrij te maken voor duurzaamheidsleningen voor inwoners en bedrijven. Een grote stap, omdat we hiermee belangrijke drempels wegnemen voor mensen om duurzame maatregelen te treffen. Bij inwoners speelt vaak een rol dat ze de investeringskosten van duurzame maatregelen niet kunnen betalen. Als je dit kunt lenen, kun je de lening terugbetalen met de besparingen die je maandelijks bereikt. Zo zorgen we ervoor dat duurzaamheid voor alle inwoners bereikbaar wordt.

Voor de bedrijven geldt dit ook. De eerste investeringen zijn vaak zo hoog, dat lenen de enige mogelijkheid is. Veel banken willen duurzame maatregelen bij bedrijven echter niet financieren, waardoor de verduurzaming maar moeilijk van de grond komt. En dat terwijl het bedrijfsleven goed is voor 60 tot 70% van het elektriciteitsverbruik in Nederland! Dat moet en kan anders, en daarom is het goed dat Wageningen hierin een actieve rol neemt, mede op verzoek van het Wagenings Ondernemers Contact (WOC). Wij hopen dat met de 2 x 1 mln euro een stevige stap gemaakt kan worden door inwoners en bedrijven. We houden een vinger aan de pols; mocht het geld snel op raken omdat veel mensen meedoen, dan moet wat ons betreft het College terugkomen bij de gemeenteraad om meer middelen ter beschikking te stellen.

Tot slot: duurzaamheid in ons verkiezingsprogramma

De beide voorstellen van het College van B&W passen zoals gezegd naadloos in ons nieuwe verkiezingsprogramma. Klimaat en duurzaamheid zijn hierin speerpunt. D66 Wageningen gaat voor een klimaatneutraal Wageningen in 2030. Dat is snel, en veel sneller dan andere overheden, maar het is nodig. Als we onze planeet leefbaar willen houden voor volgende generaties kunnen we niet stil blijven zitten. We moeten nu handelen, ook op lokaal niveau, om energie te besparen en duurzaam op te wekken. We moeten onze mobiliteit verder verduurzamen, bijvoorbeeld door meer in te zetten op een goed fietsnetwerk in de stad, zodat de fiets een waardig concurrent is van de auto. En we moeten inzetten op een groene en klimaatbestendige stad. Groen is gezond, mooi en zorgt voor sociale contacten in wijken en buurten. Dat is waar D66 zich ook de komende 4 jaar voor zal inzetten.