Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 3 december 2017

Persbericht: D66 Wageningen gaat voor goed klimaat, goede zorg en goed werk

D66 Wageningen is de eerste partij in Wageningen die haar verkiezingsprogramma bekend maakt, met als speerpunten klimaat en duurzaamheid, zorg en werk.

Daarmee zetten de democraten de lijn van de afgelopen jaren door, zo legt D66-lijsttrekker Dennis Gudden uit: ‘D66 zet zich al jaren in voor een klimaatneutraal Wageningen in 2030. De komende vier jaar zijn belangrijk om onze doelstellingen op het gebied van energiebesparing en duurzame opwekking te halen. Maar we kijken verder dan alleen naar energie. Zo moet er meer aandacht komen voor de fiets in Wageningen, door fietspaden breder te maken en gevaarlijke kruisingen veiliger te maken. En we willen Wageningen groener maken, door te investeren in meer en beter groen in de stad en bewoners meer ruimte te geven om zelf groen te onderhouden in hun buurt.’

Op het gebied van zorg en ondersteuning kiest D66 ervoor om de wens van de Wageningse inwoners centraal te stellen. Gudden: ‘Wij zijn er van overtuigd dat onze inwoners zelf goed weten wat ze willen en kunnen. We redeneren niet vanuit standaard oplossingen en regeltjes, maar kijken wat iemand precies nodig heeft. Daarbij handelen we vanuit vertrouwen naar de inwoner, niet vanuit wantrouwen. Een goed voorbeeld daarvan is ‘Vertrouwen Werkt’, het experiment in Wageningen met de bijstand, dat er op initiatief van D66 is gekomen. Daarbij verminderen we regels en verplichtingen en bieden we juist meer ruimte voor bijverdienen en maatwerk.’

Daarnaast zet D66 sterk in op goed en passend werk voor iedereen. De ontwikkeling van Wageningen en de regio is daarin van groot belang. ‘De regio doet het goed en werkloosheid daalt sneller dan op andere plekken. Met de komst van onder andere Unilever zullen meer bedrijven zich de komende jaren willen vestigen in Wageningen en dat is wat we willen: Wageningen verder ontwikkelen als kennishart op het gebied van voeding, duurzaamheid en klimaat.

Het volledige verkiezingsprogramma vind je hier.