Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 31 mei 2017

Ontwikkeling Cultuurplantsoen

Wij kijken terug op een informatieve en interessante politieke avond op 15 mei. Er was enorm veel enthousiasme en goede initiatieven van de deelnemers bij het rondetafelgesprek voor het cultuurplantsoen in Wageningen. Cultuur is volgens D66 het verbindende element tussen mensen in een samenleving. Daarom wil D66 inzetten op het zoveel mogelijk concentreren van de culturele activiteiten op één plek. D66 vindt dat culturele organisaties beter zouden kunnen samenwerken en ook actief op zoek kunnen gaan naar andere bronnen van inkomsten. Op haar beurt zal de gemeente ze hier alle ruimte voor moeten geven.

Nu ’t Venster failliet is, liggen alle opties open voor een nieuwe invulling van de buitenschoolse cultuureducatie. In het rondetafelgesprek kwam vanuit verschillende kanten veel enthousiasme naar voren voor een nieuwe aanpak. Voor D66 is dat geen reden voor overhaaste beslissingen. Moties met een aantal ad hoc oplossingen hebben daarom onvoldoende steun in de raad gekregen. Wij willen het college eerst de mogelijkheid geven de opties te verkennen en een visie te bepalen. Laat de wethouder met de insprekers aan de slag gaan om de mogelijkheden van een cultuurplantsoen verder te bekijken en uit te werken.