Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 23 mei 2017

Kadernota met ambitie

De kadernota is naar de raad, voor de wethouder financien altijd een mooi moment. Achter de schermen is dit altijd een stevige klus, waarbij de inhoudelijke ambities van de coalitie passend gemaakt worden op de financiële mogelijkheden. Ik ben blij met het resultaat dit jaar. Er staat een stevige inhoudelijke agenda en we hebben een volgende slag gemaakt in realistisch begroten en het veranderproces binnen de gemeentelijke organisatie.

Als het gaat om inhoud investeren we echt in de kwaliteit van onze stad. We maken extra geld vrij om in 2030 klimaatneutraal te kunnen zijn, een van de pijlers van dit college. We investeren stevig in het groen in onze stad, omdat dit gezond en mooi is, en goed is voor klimaat, stad en inwoners. We maken geld vrij om knelpunten in de fietsinfrastructuur aan te pakken, zoals op de Costerweg en de fietsoversteek van Kortenoord. En we pakken de transformatie van het sociaal domein met visie op. Dat houdt in: de hulp en ondersteuning aan onze inwoners op peil houden en versterken, terwijl we efficiënter gaan (samen)werken, scherp zijn op afspraken die we maken met aanbiedende partijen en een maatwerkfonds instellen. Dat past goed in onze visie Samen Wageningen die eerder dit jaar is vastgesteld. Bovendien worden er structureel middelen vrijgemaakt om de innovatie in het sociaal domein de komende jaren aan te jagen, iets dat echt nodig is om de zorg en ondersteuning aan onze inwoners ook in de toekomst te kunnen garanderen.

De gemeenteraad behandelt de kadernota in juni en de definitieve besluitvorming vindt begin juli plaats. Ik reken op een brede steun voor de kadernota, zodat we de ingezette lijn het komend jaar goed kunnen afronden en overdragen aan een volgend college in 2018.

Wethouder Dennis Gudden