Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 mei 2017

FoodValley, vliegwiel voor de vallei

Op de politieke avond van 15 mei 2017 werd in een rondetafelgesprek uitgebreid stilgestaan bij de regionale samenwerking naar aanleiding van de begroting van de Regio FoodValley, een gemeenschappelijk coördinatieorgaan tussen de acht gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal, Barneveld, Renswoude, Scherpenzeel en Nijkerk. Naast Regio FoodValley is de ontwikkelingsmij. Oost NV ook actief onder de naam FoodvalleyNL. Door intensieve samenwerking, en mogelijk samengaan van deze organisaties zou dit economische vliegwiel voor de regio nog krachtiger kunnen worden en kunnen middelen efficiënter worden ingezet, zeker bij werkzaamheden in internationale netwerken.

Naar aanleiding van vragen in de bijeenkomst, hield Wethouder Dennis Gudden een pleidooi om de aandacht niet te versplinteren over meerdere samenwerkingsverbanden, en de focus te houden op Regio Foodvalley om zo voldoende kritische massa te houden en eventuele synergie daadwerkelijk te realiseren. Die kritische opstelling is ook nodig om organisatieveranderingen niet tot ongebreidelde kostenstijgingen voor de gemeenten te laten leiden. D66 blijft hier alert op, tegelijk met de democratische legitimering van alswel de controle op politieke beleidsbepaling door deze niet democratisch gekozen organen. Paul Toxopeus, onze vertegenwoordiger in de intergemeentelijke regiocommissie, is altijd beschikbaar voor vragen en opmerkingen.