Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 april 2016

Binnenkort alsnog voorstel verruiming openingstijden

Samen met de VVD heeft D66 op 29 juni 2015 een voorstel gedaan tot het gelijk trekken van de openingstijden voor winkels op alle dagen. Dat zou betekenen dat ook winkels op zondag en op feestdagen vanaf 6 uur open mogen. Het voorstel werd gesteund door de Stadspartij en de PvdA.

Het college van B&W ging mokkend en morrend met het verzoek aan de slag en werkte een voorstel uit. In oktober 2015 werd dit voorstel ter inzage gelegd om reacties vanuit de stad te verkrijgen. Uiteindelijk werd één zienswijze ingediend door de Stichting Ondernemersfonds Wageningen (SOW). Het bestuur van het SOW ziet de verruiming van openingstijden als een bedreiging van de huidige proef met de maandelijkse koopzondag. Het college van B&W stelde daarop de agendering van de winkeltijdenverordening uit om een evaluatie van de maandelijkse koopzondag af te wachten

Laat de keuze aan de winkels zelf

Voor D66 is het van belang dat er vermindering van strikte regels komt en dat bedrijven niet worden belemmerd in hun ontwikkeling. Dat winkels kunnen inspelen op behoeftes en zelf de keuze mogen maken om open te gaan of dicht te gaan, zoals nu al doordeweeks gebeurt. Een verruiming van de openingstijden biedt meer ruimte voor speciaalwinkels en mengformules. Ook supermarkten buiten de binnenstad kunnen dan voor de lunch open, op het moment wanneer de consument dat graag wil. Zo heeft D66 in 2013 het voorstel gedaan dat winkels tot 22:00 open mogen zijn, op zondag maken supermarkten en de consumenten hier dankbaar gebruik van.

Door de verruiming van de openingstijden komt de proef van de maandelijkse koopzondag niet in gevaar, de ondernemers kunnen nog steeds in samenwerking met elkaar open op de tijden die ze willen. Om ook de andere ondernemers buiten de binnenstad en speciale winkels ruimte te gunnen diende VVD samen met D66, PvdA en Stadspartij een motie in om de verruiming van de openingstijden zo snel mogelijk te agenderen in de gemeenteraad. Andere partijen steunde de motie niet, maar er was gelukkig al voldoende steun. Binnenkort zal een voorstel worden uitgewerkt.