Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 7 februari 2016

Opinieartikel: Duivendaal, de perfecte locatie voor ouderen

Duivendaal Wageningen

Aan de interesse lijkt het niet te liggen, de twee stadsavonden over de ontwikkeling van Duivendaal werden druk bezocht. Vooral de oudere Wageningers lieten zich informeren en horen over de planvorming. Leken de bezoekers zich al een toekomst op Duivendaal voor te stellen?

Een vraag die vaker bij nieuwbouwplannen wordt gehoord was: “waar is de aandacht voor de ouderen en wanneer wordt er voor ouderen gebouwd?” Als ik de bijeenkomsten en de ouderen zelf mag geloven is er grote vraag naar woningen voor ouderen, maar is Duivendaal daar geschikt voor?

Wageningen UR, de eigenaar van de grond, wil graag in samenwerking met de gemeente , Duivendaal ontwikkelen tot een bijzonder woongebied met verschillende functies. Duivendaal is prachtig gelegen aan de rand van de binnenstad, tegen de stadsgracht aan. Een parkachtige wijk met verspreide ligging van gebouwen en weinig wegen kan het een uitstraling van een kleine veilige wijk geven. En als het plantsoen autoluw wordt gemaakt dan kan  makkelijke naar de binnenstad worden overgestoken

Op korte afstand zijn een supermarkt, openbaar vervoer, culturele instellingen en zorginstellingen te vinden. Door de ligging en de voorzieningen in de buurt is Duivendaal in mijn ogen de perfecte locatie voor senioren en ouderen. Dicht bij de binnenstad, maar ook weer ver genoeg om geen last te hebben van diezelfde binnenstad.

De locatie kan ook ruimte bieden aan andere functies, zoals werkplekken voor ZZP’ers, kenniswerkers en studenten, combinaties van cultuur en horeca of een nieuwe ontmoetingsplek voor ouderen. Slimme verbindingen kunnen ook zitten in de combinatie van wonen door ouderen en jongere inwoners. In ruil voor een lagere huur kunnen zij bijvoorbeeld (mantel)zorg verlenen aan ouderen (zoals in Deventer en Arnhem). Of werken in de nieuwe ontmoetingsplek of maatje worden om samen de stad in te gaan, dit om bijvoorbeeld vereenzaming tegen te gaan.

Hoewel Wageningen procentueel minder ouderen telt dan de rest van Nederland is ook in Wageningen en de regio behoefte aan meer woningen voor ouderen. Het aantal ouderen groeit. Daarbij zijn ze vitaler en leven langer. Ze willen steeds langer zelfstandig blijven wonen. Dit heeft gevolgen voor de woningmarkt en voor hun welbevinden. De ontwikkeling van Duivendaal kan hier perfect op inspelen.

Als de vraag naar ouderen huisvesting echt zo groot is, dan moet bouwen voor senioren en ouderen geen probleem zijn. Toch?


Een uitgebreider verslag van de tweede stadsavond is te vinden op de blog van Peter Veldman: ontwikkeling Duivendaal