Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 30 juni 2015

Motie: Vertrouwensexperiment met de bijstand

Het is wat stil geweest de afgelopen twee maanden rondom ons initiatief om een experiment met het basisinkomen mogelijk te maken in Wageningen. Dit was bewust, omdat er achter de schermen veel gemasseerd moest worden, om tot een haalbaar voorstel en meerderheid in de gemeenteraad te kunnen komen.

En dat is gelukt! Op 29 juni, hebben we als D66 fractie een motie ingediend waarin we oproepen om een experiment uit te gaan voeren en waarin we de kaders aangeven van het experiment. Afgelopen dagen hebben we de steun toegezegd gekregen van een ruime meerderheid van de gemeenteraad. Op 30 juni is de stemming positief uitgevallen, de gemeenteraad stemde in meerderheid voor de motie! En nu kunnen we echt zeggen het is gelukt!

Dank aan iedereen die heeft meegedacht de afgelopen maanden. Het college werkt een concreet voorstel uit en D66  hoopt dat het experiment zoals gepland al in januari echt kan gaan starten.

Na de zomervakantie willen we weer een keer samenkomen om de volgende stappen en de andere initiatieven die in de stad leven te bespreken. Dan zullen we ook een update geven van de ontwikkelingen landelijk. Er is namelijk veel in beweging, in een groeiend aantal gemeenten en ook in Den-Haag.


Vertrouwensexperiment met de bijstand

De afgelopen decennia is de sociale zekerheid keer op keer hervormd in de richting van meer repressie en meer controle door een steeds bemoeizuchtigere overheid. Met de invoering van de participatiewet de verplichtingen en boetes voor bijstandsgerechtigden nog verder zijn aangescherpt. Vooral ook voor de groep langdurig werklozen. Echter, het uitgangspunt waar deze verdere landelijke aanscherping op is gebaseerd – namelijk dat bijstandsgerechtigden niet de juiste keuzes zouden (willen) maken – is nooit daadwerkelijk getoetst en wordt ook steeds vaker in twijfel getrokken.

Daar komt nog bij dat alle door bijstandsgerechtigden verworven inkomsten volgens de participatiewet 100% moeten worden gekort op de bijstandsuitkering, wat de stimulans om betaald werk te gaan verrichten zeker niet ten goede komt.

Om die reden dienen we als D66 fractie, samen met de CU, PvdA, GroenLinks en de Stadspartij een motie in, waarin we het college oproepen om in Wageningen een vertrouwensexperiment met de bijstand uit te voeren waarbij een groep langdurig bijstandsgerechtigden de optie krijgt om gedurende de periode van het experiment onvoorwaardelijk een maandelijkse toelage te ontvangen ter hoogte van de huidige bijstandsuitkering,  aangevuld met een bedrag dat de gemeente nu ook uitgeeft aan de deelnemers via specifieke minima- en bijstandsregelingen. Om de armoedeval op te heffen, mogen de deelnemers in het eerste jaar van het experiment onbeperkt bijverdienen. De daaropvolgende jaren van het experiment worden er kortingspercentages toegepast, om tot geleidelijke afbouw te komen naar het einde van het experiment toe.

Doel van het experiment is te onderzoeken wat de effecten zijn van het weghalen van de armoedeval en verplichtingen voor langdurig bijstandsgerechtigden. De effecten op financiële zelfredzaamheid, sociaal welzijn, innovatie en ondernemerschap, mantelzorg, en vrijwilligerswerk.

D66 Wageningen heeft vertrouwen in de inwoners van onze gemeente. Vertrouwen dat ze uit zichzelf, samen met lotgenoten en soms met een bemoedigend steuntje in de rug vanuit het sociale veld, zich zullen inzetten voor zichzelf, hun gezin en de stad waarin ze wonen. Tegelijkertijd is het zo dat bestaanszekerheid een grondrecht is in Nederland. De overheid mag haar burgers niet laten creperen. Deze twee dingen komen samen in het idee van het voorgestelde vertrouwensexperiment.

Achtergrondverhaal

De motie