Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 24 januari 2015

D66 Wageningen wil lokale proef met basisinkomen (kort)

De arbeidsmarkt verandert snel. Flexibele contracten en klein ondernemerschap vervangen in rap tempo de traditionele vaste contracten. Ons sociale zekerheidsstelsel is echter nog gebaseerd op de kostwinnerssamenleving van de tweede helft van de 20ste eeuw, de bestaande vangnetten voldoen niet meer.

Gelukkig is er een alternatief. Een idee dat al een paar decennia door verschillende politici en adviesraden wordt gepropageerd maar nog steeds niet ingevoerd is: Het basisinkomen. Geef iedere Nederlander een maandelijks bedrag, zonder voorwaarden, dat voldoende is om de basisbehoeften van voedsel en huisvesting van te betalen. En door te werken kun je daar bovenop meer verdienen, zonder dat het gekort wordt op het basisinkomen. Uiteraard gaan de belastingpercentages dan wel omhoog om het basisinkomen te kunnen financieren. Maar er wordt ook veel bespaard: enorme kosten van de bureaucratie die nu nodig is om uitkeringsgerechtigden te controleren en te re-integreren.

Een idee dat veel beter bij de huidige samenleving past dan de huidige vangnetten. Er zijn echter verschillende mogelijkheden om het basiskomen te implementeren, waarvan de kosten, baten en resultaten nog onduidelijk zijn. Het landelijke D66 congres heeft daarom een paar maanden geleden een motie aangenomen om experimenten met het basisinkomen uit te voeren. En afgelopen weekend volgde het PvdA congres deze lijn. Ook heeft de GL wethouder in Groningen al voorstellen voor dergelijke experimenten gedaan.

Als D66 Wageningen hebben we afgelopen november tijdens de algemene beschouwingen in de gemeenteraad opgeroepen om ook in Wageningen een proef met het basisinkomen te starten. Omdat we positief zijn over de mogelijkheden van zo’n structureel andere aanpak, gebaseerd op vertrouwen en met positieve in plaats van negatieve prikkels. Ook zien wij veel mogelijkheden om deze aanpak in te zetten als maatwerk bij specifieke inwoners en gezinnen, waarbij armoede in de weg staat om hun leven weer op de rails te krijgen. In Wageningen zijn we uitstekend gepositioneerd om een dergelijke weg in te slaan. We kennen de bijstandsgerechtigden al goed en maatwerk staat centraal bij het SamenRedzaam integrale sociale beleid wat vanaf 1 januari gestart is in Wageningen.

Concreet willen we als D66 Wageningen de komende maanden een stadsbrede discussie op gang krijgen over hoe we proeven met vormen van een basisinkomen het beste kunnen inzetten. We gaan een discussieavond organiseren over dit thema en we richten een denktank op om ideeën voor een haalbare uitvoering ervan verder uit te werken. Met het uiteindelijke doel om via een initiatiefvoorstel van D66 in de gemeenteraad een proef in Wageningen te realiseren.

Iedereen die enthousiast is om mee te denken roepen we op om zich aan te melden voor de denktank en/of discussieavond. Dit kan bij Mark Giebels, via Mark.Giebels@gmail.com of telefonisch (06-4691-4245). Lidmaatschap van D66 is hiervoor niet nodig.

Voor de langere versie van dit bericht: het opinieartikel